Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Logy zo závodov
Kniha návštev
 
Hláskovacie tabuľky ...
 
Slovenská   Česká
   
A Adam N Norbert
B Božena O Oto
C Cyril P Peter
D Dávid Q Kvído
E Emil R Rudolf
F František S Svätopluk
G Gustáv T Tomáš
H Helena U Urban
I Ivan V Václav
J Jozef W Viliam
K Karol X Xaver
L Ludvík Y Ypsilon
M Mária Z Zuzana
A Adam N Neruda
B Božena O Oto
C Cyril P Petr
D David Q Kvído
E Emil R Rudolf
F František S Svatopluk
G Gustav T Tomáš
H Helena U Urban
I Ivan V Václav
J Josef W Viliam
K Karel X Xaver
L Ludvík Y Ypsilon
M Marie Z Zuzana
 
Anglická   Francúzska
 
A Alfa N November
B Bravo O Oscar
C Charlie P Papa
D Delta Q Quebec
E Echo R Romeo
F Foxtrot S Sierra
G Golf T Tango
H Hotel U Uniform
I India V Victor
J Juliet W Wiskey
K Kilo X X - ray
L Lima Y Yankee
M Mike Z Zulu
       
1 one 6 six
2 two 7 seven
3 three 8 eight
4 four 9 nine
5 five 0 zero
A Amérique N Norvège
B Baltimore O Oslo
C Canada P Paris
D Danemark Q Quebec
E Europe R Radio
F France S Santiago
G Genéve T Tokio
H Honolulu U Uruguay
I Italie V Vénézuela
J Japon W Washington
K Kilowatt X Xylophone
L Londres Y Yokohama
M Maroc Z Zanzibar
       
1 une 6 six
2 deux 7 sept
3 trois 8 huit
4 quatre 9 neuf
5 cinq 0 zéro
 
Srbo - Chorvátska   Maďarská
 
A Avala N Niš
B Beograd O Osijek
C Cetinje P Pirot
D Drvar Q Kvorum
E Evropa R Rijeka
F Foča S Skopje
G Gorica T Tetovo
H Hrvatska U Užice
I Istra V Valjevo
J Jadran W dublve
K Kosovo X iks
L Lika Y ypsilon
M Mostar Z Zagreb
       
1 jedinica 6 šestica
2 dvojka 7 sedmica
3 trojka 8 osmica
4 četvorka 9 devetka
5 petica 0 nula
A Antal N Nándor
B Béla O Olga
C Cecil P Péter
D Déneš Q
E Elemér R Róbert
F Ferenc S Sándor
G Géza T Tamáš
H Helén U Ubul
I Ilona V Vilmoš
J Jánoš W Dupla Vilmoš
K Károly X ikszes
L László Y ypszilon
M Mihály Z Zoltán
       
1 egy 6 hat
2 kettö 7 hét
3 három 8 nyolc
4 négy 9 kilenc
5 öt 0 nulla
 
Poľská   Španielska
 
A Adam N Natalia
B Barbara O Olga
C Celina P Pawel
D Dorota Q Quebek
E Ewa R Roman
F Franciszek S Stefan
G Gražyna T Tadeusz
H Henryk U Urszula
I Irena V Violetta
J Jadwiga W Waclaw
K Karol X Xantipa
L Ludwik Y ypsilon
M Maria Z Zygmunt
       
1 jeden 6 szesc
2 dwa 7 siedem
3 trzy 8 osiem
4 cztery 9 dziewienc
5 pienc 0 zero
A América N Noruega
B Bélgica O Ontario
C Canadá P Portugal
D Dinamarca Q Quito
E España R Roma
F Francia S Santiago
G Granada T Toledo
H Historia U Ulises
I Inés V Victoria
J Jota W Washington
K Kilo X Xilófono
L Londres Y Y griega
M Madrid Z Zanzibar
       
1 uno 6 seis
2 dos 7 siete
3 tres 8 ocho
4 quatro 9 nueve
5 cinco 0 zero
 
Ruská   Esperanto
 
A Anna N Nikolaj
B Boris O Olga
C Centr P Pavel
D Dimitrij Q Ščuka
E Jelena R Roman
F Fjodor S Sergej
G Galina T Tamara
H Chariton U Uljana
I Ivan V Žuk
J Ivan krátkij W Viktor
K Ksenija X mjagkij znak
L Leonid Y Ygrek
M Marija Z Zoja
       
1 odin 6 šesť
2 dva 7 sem
3 tri 8 vosem
4 četyri 9 devjať
5 pjať 0 nuľ
A Alfa N Novembro
B Bravo O Oktobro
C Tsigareto P Papa
D Delta Q Quebek
E Eko R Rekordo
F Floro S Sofo
G Galono T Tempo
H Hotelo U Uniformo
I Indiana V Viktoro
J Yulieto W Wiski
K Kilo X Eksrey
L Luna Y Yanki
M Mashino Z Zuluo
       
1 unu 6 ses
2 du 7 sepen
3 tri 8 ok
4 kvar 9 nau
5 kvin 0 nulo
 
Nemecká    
 
A Anton N Nordpol
B Berta O Otto
C Cäsar P Paula
D Dora Q Quelle
E Emil R Richard
F Friedrich S Siegfried
G Gustav T Theodor
H Heinrich U Ulrich
I Ida V Viktor
J Julius W Wilhelm
K Konrad X Xantippe
L Ludwig Y Ypsilon
M Martha Z Zeppelin
       
1 eins 6 sechs
2 zwei 7 sieben
3 drei 8 acht
4 vier 9 neun
5 fünf 0 null
A   N  
B   O  
C   P  
D   Q  
E   R  
F   S  
G   T  
H   U  
I   V  
J   W  
K   X  
L   Y  
M   Z  
       
1   6  
2   7  
3   8  
4   9  
5   0  
 
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA