Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Logy zo závodov
Kniha návštev
 

Rádioamtérske spojenie ...

   Na rozdiel od doby spred viac ako 100 rokov, keď sa jednalo hlavne o debaty pomocou vynálezu pána Morseho - telegrafu - a slovútni páni Jozef Murgaš, Giulielmo Marconi a im podobní fanatickí bádatelia si lámali hlavy nad možnosťami, ako zdokonaliť bezdrôtový prenos informácií na diaľku, dnes už existuje veľké množstvo spôsobov, ktorými človek môže ukojiť svoje túžby po vzájomnej komunikácii. To platí nielen pre komunikáciu v oblasti komercie ale takisto sa to týka nás, rádioamatérov.
   Okrem telegrafie, ktorá - či sa to odporcom telegrafie ako takej alebo odporcom skúšania znalosti telegrafie ako vstupenky na krátkovlné rádioamatérske pásma páči alebo nie - je dodnes najúčinnejším spôsobom dorozumievania sa na diaľku, používajú rádioamatéri aj iné metódy prenosu informácií, ako sú hlasová komunikácia, "fonia", či "digitálne" módy vrátane pravej digitálnej prevádzky, s ktorou pred nedávnom začali experimentovať aj príslušníci rádioamatérskej služby a boli aj nadviazané prvé úspešné spojenia.
   Čo sa týka samotnej telegrafie, najviac sa využíva klasická A1 prevádzka alebo inak aj CW, čiže telegrafia využívajúca netlmenú vlnu, čo znamená, že sa kľúčuje ničím nemodulovaná nosná frekvencia vysielača, ktorá sa po prijatí prijímačom zmieša s frekvenciou tzv. záznejového oscilátora, čím vznikne počuteľný tón, ktorý operátor ovládajúci telegrafiu uchom dekóduje na požadované (operátor čo neovláda telegrafiu môže na to použiť aj počítač, čo je však, a to môžem aj z vlastných experimentov potvrdiť, krajne nepohodlné a nespoľahlivé), protistanicou vysielané značky. Druhý možný a veľmi zriedkavý spôsob telegrafnej prevádzky je taký, keď sa pred vyslaním namoduluje obálka nosného kmitočtu vysielača akustickým nízkofrekvenčným telegrafným signálom, podobne ako pri fonickej prevádzke, tzv. modulovaná telegrafia. A prečo je telegrafia najúčinnejšia zo všetkých druhov prevádzky ? Nuž z veľmi prozaického dôvodu. Nakoľko sa jedná o jediný počuteľný tón a trocha trénované ľudské ucho je veľmi citlivé a dokáže si vybrať a sledovať ten svoj zvolený tón aj v spleti iných rušiacich tónov aj s len nepatrne odlišnou frekvenciou. Preto skúsený operátor dokáže aj v hustej prevádzke vyselektovať žiadanú stanicu aj keď je signálovo podstatne slabšia ako okolité stanice a nadviazať s ňou spojenie. Druhým dôkazom účinnosti telegrafie je ten, že pokiaľ je signál protistanice pri inom druhu prevádzky taký slabý, že operátor registruje každé druhé alebo tretie slovo stanice s ktorou sa snaží korešpondovať, v prípade použitia telegrafie je rovnako silný signál ešte stále dostatočný, aby sa mohlo uskutočniť úspešné spojenie.
 

Telegrafné spojenie ...

   Ako vypadá také rádioamatérske telegrafné spojenie ? Nielen rádioamatéri ale aj profesionálne stanice používajú pri telegrafnej komunikácii rôzne skratky a kódy, čo veľmi urýchľuje a zjednodušuje komunikáciu. Skratky pozostávajú spravidla skrátením anglických výrazov ale nezriedka je možné sa stretnúť aj s použitím skratiek z lokálneho jazyka korešpondujúcich staníc, pokiaľ ho obidve ovládajú. Kódy používané v komunikácii sú medzinárodne dohodnuté skupiny písmen, spravidla 3, alebo číslic kedy kód obsahuje spravidla 2 číselné znaky a vyjadrujú vždy celú dohodnutú vetu. Najznámejší je tzv. Q - kódex, z ktorého niektoré kódy hojne využívajú pri svojej komunikácii aj rádioamatérske stanice.
Pre toho kto to vie, nieje samozrejme zakázaná telegrafná komunikácia aj v otvorenej reči. Je to balzam pre uši, počúvať ako dokážu závratnými tempami debatovať v otvorenej reči dedkovia, dlhoroční skúsení rádioamatéri.
Kostra bežného telegrafného spojenia môže vypadať napríklad takto:
 
CQ CQ CQ DE OM5JA OM5JA K stanica OM5JA volá všeobecnú výzvu
OM5JA DE OM3ABC/P OM3ABC/P PSE K stanica OM3ABC na prechodnom stanovisku zachytila výzvu stanice OM5JA, chce s ňou nadviazať spojenie, tak ju zavolá.
OM3ABC/P DE OM5JA = GM (GA, GE) DR OM TNX FER CALL = UR RST HR IN RISNOVCE RISNOVCE 599 599 QRN AFTER STORM OP TONO TONO HW? = OM3ABC/P DE OM5JA + KN stanica OM5JA zachytila zavolanie stanice OM3ABC/P a odpovedá jej
OM5JA DE OM3ABC/P = GM (GA, GE) DR TONO = ALL RCVD FB = TNX FR FB RPRT IN RISNOVCE = UR RST 599 599 ALSO = MY NAME IS FILOMENA FILOMENA ES QTH NR TRENCIN NR TRENCIN = MY RIG 100W ANT DIPOLE = WX FB SUNNY ES HOT TEMP ABT 32 DGS C = HW? = BK stanica OM3ABC/P odpovedá
BK DE OM5JA = R ALL OK = DR YL FILOMENA MNI TNX FR ALL INFO = RIG HR 75W ANT G5RV = WX CLOUDY ES TEMP 22 C = NW QRU = QRU? = BK stanica OM5JA odpovedá
BK DE OM3ABC/P = DR TONO ALL FB = TKS FER ALL INFO = QRU = QSLL VIA BURO (EQSL) = MNI TNX FR NICE QSO VY 73 ES 88 HPE CUAGN SN GB = OM5JA DE OM3ABC/P + SK stanica OM3ABC/P odpovedá, keďže nemá už nič pre protistanicu, poďakuje za spojenie a spojenie ukončí.
OM3ABC DE OM5JA = R ALL = QSL CRD SURE VIA BURO (EQSL) = DR YL FILOMENA ALSO MNI TKS FR UFB QSO VY 73 ES 88 GB FER NW = OM3ABC/P DE OM5JA SK ani stanica OM5JA nemá už žiadne dotazy na protistanicu, takisto zdvorilo poďakuje za spojenie a zdanlivo ho ukončí.
VY 73 E E nakoľko rádioamatéri sa cítia byť priateľmi a často sa nevedia rozlúčiť, vyšle ešte stanica OM3ABC/P dodatok 
E E stanica OM5JA samozrejme nezostane pozadu a reaguje. Toto sa môže zopakovať ešte niekoľko krát.
   
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA